Köpvillkor

Allmänna köpvillkor för e-handel 

 1. Dessa allmänna köpvillkor gäller mellan Parfymeri Viola AB, org nr: 556187-3109, och dig som gör en beställning från oss via www.parfymeriviola.se .
Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Parfymeri Viola framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via Webbplatsen. Utöver Villkoren gäller även Parfymeri Violas policy, se sidan Policy och cookies under Kundtjänst. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss. Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp. 

2. Avtal och beställning:  För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste du acceptera Villkoren. Efter mottagen beställning skickar Parfymeri Viola så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Parfymeri Viola skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post. Vi förbehåller sig rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning. Observera att vi aldrig restnoterar produkter som tillfälligt är slut. Sådana produkter måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle. 

3. Produktinformation m.m: Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Parfymeri Viola har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Webbplatsen. Bilder på Webbplatsen som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Parfymeri Viola ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part. Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Parfymeri Viola. 

4. Priser och betalning:  Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen. Parfymeri Viola strävar efter att Webbplatsen i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Webbplatsen kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd. Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. 

5. Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden:  Parfymeri Viola kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet. 

6. Leverans:  Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Mer information om vilka leveransalternativ vi erbjuder kan du hitta på Webbplatsen. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma. Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Webbplatsen och kommer att visas för dig under beställningsprocessen. Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen senast 30 dagar från det att Parfymeri Viola skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Observera att leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om detta. Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss. 

7. Ångerrätt för privatpersoner:  Vid köp av produkter från Webbplatsen har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”). Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter, exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar, brutna förseglade produkter såsom dofter och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer). Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Parfymeri Viola, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas till order@parfymeriviola.se . Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. 

8. Öppet köp för privatpersoner:  Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder Parfymeri Viola alla kunder öppet köp under 14 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till Parfymeri Viola  och hanteras på det sätt som anges under punkten 8 ovan. 

9. Garanti:  För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på Webbplatsen. För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt. 

10. Reklamation för privatpersoner:  En reklamation som görs inom en månad från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid. Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna. Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på Webbplatsen. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Parfymeri Viola tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Parfymeri Viola löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav. När Parfymeri Viola har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Parfymeri Viola annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Parfymeri Viola istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Parfymeri Viola har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Parfymeri Viola i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt. 

11. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst info@parfymeriviola.se.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.